Sociálně terapeutické dílny

Kde nás najdete

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 57001

Oblast působnosti

v okruhu do 20-ti km od Chotovic a od Hlinska

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Sociálně terapeutické dílny

Typ služby
Sociálně terapeutické dílny

Poskytovatel
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Lenka Švecová

Registrační číslo služby
8968359

Poslání a cíle

Sociálně terapeutické dílny  - Oblastní charita Nové Hrady u Skutče – poskytují ambulantní sociální služby osobám, které mají ze zdravotního důvodu sníženou soběstačnost, osobám se zdravotním postižením, mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy (do 26let)

a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy a nemohou se tak zapojit do pracovních dovedností na otevřeném trhu práce.  Účelem sociálně terapeutických dílen, je pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Zásady

Spolupráce

  • při poskytování služby, jsme partnery, spolupracujeme na cíli, který jsme si dohodli;

Podpora

  • lidé, kteří užívají naši službu, mají informace, které potřebují (o průběhu poskytování

       sociální služby, o svých právech, možnostech atd.);

Radost

  • přátelské a tolerantní prostředí poskytované služby;

Úcta

ke každému přistupujeme s ohledem na jeho potřeby, individuálně

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Další informace

Financováno institucemi:

                                          

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

Více o službě ZDE