Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kde nás najdete

Adresa

Chotovice 31, Litomyšl 57001

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Dagmar Štanclová

vedoucí služby
Tel.: 731 598 805 E-mail: Z8twRb2ka8Am2~l7VX~mY..43dkmRb~lWlkmb

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Dagmar Štanclová

Registrační číslo služby
2190909

Poslání a cíle

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, je předcházení sociálnímu vyloučení rodin s dětmi, snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Pomoc s naplňováním základních potřeb dětí a podpora rodiny v jejich fungování.

Zásady

  • Dodržování práv uživatelů.

Respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatelů.

  • Přirozenost prostředí.

Práce s uživateli probíhá v jejich přirozeném prostředí.  Akce realizované Oblastní charitou pro uživatele mohou probíhat ambulantní formou – přímo v prostorách Oblastní charita Nové Hrady u Skutče.  Např. volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi, přednášky, …

  • Návaznost služeb.

Navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.

  • Dobrovolnosti.

Spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně. Může kdykoliv spolupráci ukončit.

  • Nezávislosti na službě.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Další informace

Financováno institucemi:

                                                

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

 

Více o služběZDE