Den otevřených dveří v Domě sv. Josefa v Chotovicích dne 24. června 2022
13. května 2022 AKTUÁLNĚ

Den otevřených dveří v Domě sv. Josefa v Chotovicích dne 24. června 2022

V pátek 24.6. 2022 jsme se konečně po dlouhé pauze způsobené pandemii Covid-19, mohli sejít v našich prostorách Charity v Chotovicích. Tento den jsme veřejnosti představili novou přístavbu domu sv. Josefa, kde jsou nyní převážně kancelářské prostory, zázemí terénních služeb a byty pro lidi bez domova, které již využíváme od r. 2020 K naší veliké radosti jsme také představili úžasně kvetoucí nově zrekonstruovanou zahradu s altánem, který je mimo jiné i zakrytý tzv. zelenou střechou. Zahrada slouží převážně klientům DS a STD, zaměstnancům, ale i je volně přístupná veřejnosti. Dopoledne jsme zahájili mší svatou a pan farář požehnal kancelářím, zahradě a nové budově potravinové banky. Byli jsme potěšeni návštěvou ředitelky Diecézní charity z HK paní Ing. Annou Maclovou. Celé odpoledne nás provázela příjemná hudba sester Štanclových a nakonec nám zazpíval i smíšený pěvecký sbor Vlastimil z Litomyšle.  Také jsme si velice rádi zavzpomínali na historii charity a popovídali se zakladatelkou té naší Chotovické. Děkujeme všem, kteří nás navštívili a strávili s námi příjemný den.  Zde si můžete prohlednou foto z akce: Den otevřených dveří v Domě sv. Josefa v Chotovicích dne 24. června 2022  

POZVÁNKA DOD

Lenka Boštíková

PR
Tel.: 603 393 321 E-mail: 7.AuRW6g%mvu5f56LTpr462%65pk87j7%5pJ