Hledáme koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2019
27. listopadu 2018 AKTUÁLNĚ

Hledáme koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2019

První lednový víkend zavítají do našich domácností opět tříkráloví koledníci

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 5.1.2019. Jako každý rok i tentokrát sháníme malé i velké koledníky pro tuto největší dobrovolnickou akci, proto prosíme zájemce, aby včas nahlásili svou účast.    

Lenka nábor koledníků

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2019

Rozšíření Domu sv. Josefa v Chotovicích, který je majetkem Oblastní charity Nové Hrady u Skutče. V objektu vzniknou nové prostory pro zázemí ambulantních a terénních služeb  - kanceláře pro vedoucí služeb, sociální pracovníky, prostory pro pracovníky a uživatele sociálně terapeutických dílen a denního stacionáře a zázemí pro pracovníky pečovatelské služby a osobní asistence.
Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
Mimořádné situace – krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.