Slavnostní otevření Domu sv. Anežky v Hlinsku
6. března 2019 AKTUÁLNĚ

Slavnostní otevření Domu sv. Anežky v Hlinsku

Rekonstrukce objektu v Erbenově ulici byla dokončena a ve středu 20.2.2019 byl Dům svaté Anežky slavnostně otevřen. Koncem roku 2017 se začalo s rekonstrukcí domu v Hlinsku v Erbenově ulici, který je majetkem Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.
Záměrem rekonstrukce bylo vybudování nových vyhovujících prostor pro ambulantní a terénní služby, které v Hlinsku organizace poskytuje – sociálně terapeutické dílny, charitní pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.