Kontakty

dobrovolnícká výpomoc

Tel.: 604 552 239
Způsob poskytování:
Činnosti: poskytnutí ubytování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytnutí stravy, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE