Kontakty

Sociálně terapeutické dílny

Tel.: 461 310 569, 731 598 809
Chotovice 31, Litomyšl, 570 01
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Financováno institucemi:

                                          

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

Více o službě ZDE