Ocenění paní Věry zlatým křížem charity
8. června 2022 Rurika B

Ocenění paní Věry zlatým křížem charity

Při oslavách 30. výročí charity v Královehradecké diecezi, které proběhlo dne 3. června v poutním místě Koclířov. Jedním z oceněných pracovníků charit byla naše dlouholetá kolegyně paní Věra Lipavská. Při slavnostním předávání obrdržela zlatý kříž charity. Patří jí velký dík za její obětavou a vytrvalou práci a že svojí neustále dobrou náladou přispívá ke stmelení kolektivu a je dobrou duší naší charity.

Paní Věra Lipavská pracuje v Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče od roku 2006, což je krásných 16 let, na pozici mzdové účetní a personalistky. Zároveň zastává funkci zástupce ředitelky Oblastní charity Nové Hrady u Skutče. Kdybychom měli vyzdvihnout její největší pracovní úspěch, tak jím je její dlouholetá a vytrvalá práce s nepolevující aktivitou a vždy dobrou náladou a ochotou vyhovět a pomoci   nejenom spolupracovníkům, ale i klientům charity a chráněné dílny. Aktivně se účastní všech charitních akcí nejen jako účastník, ale i jako jejich pořadatel a organizátor – dny otevřených dveří naší charity, dobrovolník na Sbírce potravin, různé akce pro klienty…Paní Věra Lipavská je nezpochybnitelnou oporou pracovního kolektivu naší charity. Mezi kolegy i klienty je oblíbená pro svoji nezištnou povahu a ochotu pomoci i mimo práci.Žije ve spořádaném manželství. S manželem vychovala dvě dcery.  Intenzivně se zapojuje do charitních činností, přestože jí mnoho volného času nezbývá, protože musí věnovat zvýšenou péči jedné ze svých dcer, která trpí autismem.

 

 

 

Lenka Boštíková

PR
Tel.: 603 393 321 E-mail: 7.AuRW6g%mvu5f56LTpr462%65pk87j7%5pJ