Kontakty

Bc. Renata Dercz - SM. Klára

vedoucí
Tel: 599 508 503, 732 178 501     7nxk9YUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Jarmila Deutchmannová

vedoucí charitního šatníku
Tel: 736 766 021     4gsyQOQ8-aHwZ.2938Es-Z29g

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel: 296 243 330, 731 646 991     0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r

Karel Diviš

sociální pracovník
Tel: 412 379 217, 604 424 103     68Eo2W8acbFjGKbl85prRb~lW5pJ

Ing. Michaela Dlabajová

vedoucí sociální poradny
Tel: 604 645 378     8bprR3b7T_ykSZ%gc8m%C~8jf5prRb~lW5pJ

Eliška Dlouhá

pracovnice v soc. službách v NZDM Spirála
Tel: 731 562 681     0evC1Z2-7hHrRYUS_8py.W7%WkvDRW7r

Markéta Dlouhá

dobrovolník - vedoucí šatníku
Tel: 608 539 796     88EuVd5-7hHrRYUS%.MxR_29g

Bc. Martina Dlouhá

sociální pracovnice - středisko Železná Ruda a sociálně aktivizační služby Kašperské Hory
Tel: 731 691 996     88EDZ.54Ybrp5f56LTFE977_T-uk87j7T-M

Petr Dlouhý

pracovník sociálních služeb

Bc. Zdeněk Dlouhý, DiS.

zástupce vedoucího služby
Tel: 733 678 661     ZeBEYi4WH-uk87j75bps4W7r

Ing. Alena Dobiasová

zástupkyně ředitele / ekonom
Tel: 733 674 188     0dBx5_4WH-uk87j75bps4W7r

Mgr. Kateřina Dobrá

sociální pracovnice
Tel: 776 158 489     9hrjGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Mgr. Jana Dobrovolná

vedoucí Otevřených dveří
Tel: 731 598 763     -_m%C%edTaxhTZhaa8FhTj

Jana Dobrovolná

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel: 775 600 324     ZhoB5fed98m%C47%Yekmb

Veronika Dobrovolná

koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 777 755 444     c.Ey47a7T_Bl8~lg7gnjGKp-WkkmYZhaa8kmb

Bc. Petra Dočekalová

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 743 435 336     _.GBRW8gY.xk2~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ