Kontakty

Bc. Petra Netrhová

sociální pracovník
Tel: 353 228 676, 734 767 095     ZiFh5cjj-om%C~il~hIhT65j4mnhTj

Věra Neubauerová

pracovník v sociálních službách CHPS
Tel: 733 592 360     c.EkO.9mX8Ho8~l7VX~w-b98-onhT65j4mnhTj

DiS. Kristýna Neumannová

sociální pracovník
Tel: 733 741 656, 581 115 293     6kvC-id7TgrE3Zdf-onjGKfj-lGo0~l4YanBZd54Ys

Jana Neumanová

vrchní sestra, všeobecná sestra, pečovatelka
Tel: 461 631 672, 734 684 089     58AkO.9m88Ay.Z4WH_HhY929WkvDRc29g

Antonín Nezbeda

provozní technik
Tel: 731 402 493     9.MlV256LTprRb~lWnFDZW7r

Božena Nezbedová

zdravotní sestra, zástupce vrchní sestry, vedoucí paliativního týmu

Mgr. Jitka Nezbedová

personální manažerka
Tel: 416 531 376, 739 328 621     5bGuRWd_g9rn5f56LTyD3W7%WkvDRW7r

Mgr. Karolína Nezbedová

Vedoucí Azylového domu
Tel: 733 617 653     9.MlV2enW7c-4Zi_18Ex5cj4Ys

Mgr. Tereza Niedobová

vedoucí Denního stacionáře sv. Josefa
Tel: 733 581 485     %mnmZ~d7~7c-0Z6dbgxy.W7%WkvDRW7r

Mgr. Novotná Nikola

Vedoucí Pečovatelské služby
Tel: 602 155 402     9bxy2Z2f-oBD4Z4WHnuBR2~ka.kmYZhaa8kmb

Mgr. Světlana Nikolova

Vedoucí Služeb prevence a asistent ředitele
Tel: 775 713 802     9bxy2~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys

Tereza Nikolova

pracovník v sociálních službách

Zdeňka Niliusová

koordinátor technického úseku
Tel: 739 837 903     g_rx1Z2f4evE9~l7VX~z83hgc5prRb~lW5pJ

Radek Nogol

pracovník v sociálních službách
Tel: 734 261 696     ~8qo1Wdg2hyjGK893hBhT65j4mnhTj

Petr Nohel

správce sítě (ICT)
Tel: 605 120 711, 538 700 942     _.GBO.e%0em%C0hf-5prRb~lW5pJ