Kontakty

Bc. Helena Ryklová

ředitel,statutární zástupce,pracovník sociálních služeb,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 733 108 816     3.yo4Z2jfdyy.Z4WHlGyUebcf5prRb~lW5pJ

Ivana Ryšavá

pracovnice v sociálních službách

Mgr. Ludmila Ryšavá

vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence
Tel: 583 412 587, 736 509 449     _.py.Zj_7lxkQOQ938Es-Zp7XkrrO1p

Anna Rysová

pracovník v sociálních službách NZDM
Tel: 605 220 801     WgAkObok-onjGK7%WkvDR-en-lvmVW7r

Soňa Rytinová, DiS.

sociální pracovník domova pro seniory
Tel: 493 571 156, 724 548 659     %hpsR-daVX~C50el68prRb~lW5pJ

Radka Rytířová

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 737 230 856, 515 221 888     0dBx5_4WHsAy0_e4YanBZd54Ys