Kontakty

Miriam Dohnalová, DiS.

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 731 604 434     8bEsR_2--aAk2~l7VX~FZ_f_~dkmYZhaa8kmb

Jana Fučíková

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     58AkO4k94dBFRYUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb

Markéta Jindráková

zástupce vedoucí/pracovník v sociálních službách Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 731 604 441     WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Mgr. Romana Karták

vedoucí azylových domů a sociální pracovnice
Tel: 732 122 071     ~hzk4Z2cWkGk1YUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb

Jana Kohoutová

pracovník v sociálních službách Domu sv. Petra pro muže
Tel: 732 140 224     58AkO9e%-nGy.Z4WHiEkT65l4-rhT65j4mnhTj

Martin Košťál

pracovník v sociálních službách Domu sv. Petra pro muže
Tel: 732 140 224     88EDZ.2c-lGk2YUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb

Helena Ledvinková, DiS.

sociální pracovnice Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Petr Malík, MBA

PR, fundraising
Tel: 731 604 490     _.GBO_5d4dm%Cf~e_.EuO1.7~bGkO1p

Mgr. Tereza Pudivítrová

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     a.EobZ2hb_vFZdhgc8m%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Martina Suchánková

pracovník v sociálních službách Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 731 604 442     WsLvO_5l6rm%C%jnT-uk87j7T-M

Jana Šímová, DiS.

sociální pracovník TP Most naděje
Tel: 731 598 765     8hFDO.5-0crjGKflc5prRb~lW5pJ

Dana Vidlášová

zástupkyně ředitelky, ekonomka
Tel: 731 402 992     Z8AkOf~-78Fy.Z4WHiEkT65l4-rhT65j4mnhTj

Lenka Zemková, DiS.

sociální pracovník Dům sv. Petra
Tel: 732 140 224     WsLvO_kr47c-6b5938GsT32938Es-Z29g