Kontakty

Lenka Erbanová, DiS.

sociální pracovník Dům sv. Petra
Tel: 732 140 224     WsLvO_kr47c-6b5938GsT32938Es-Z29g

Iveta Hofmanová

pracovník v sociálních službách Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 731 604 442     WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Markéta Jindráková

zástupce vedoucí/pracovník v sociálních službách Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 731 604 441     WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Mgr. Romana Karták

vedoucí azylových domů a sociální pracovnice
Tel: 732 122 071     ~hzk4Z2cWkGk1YUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb

Martin Košťál

pracovník v sociálních službách Domu sv. Petra pro muže
Tel: 732 140 224     88EDZ.2c-lGk2YUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb

Petr Malík

projektový manažer, PR, fundraising, metodik, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 731 604 490     _.GBO_5d4dm%Cf~e_.EuO1.7~bGkO1p

Marta Mühlsteinová

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442     WsLvO_kr47c-6b5938GsT32938Es-Z29g

Tereza Pecková, DiS.

sociální pracovník Charitní domov sv. Dominika Savia
Tel: 731 604 442     WsLvO_5l6rm%C%h7YanDZ194YanBZd54Ys

Marie Švingerová, DiS.

sociální pracovník TP Most naděje
Tel: 731 598 765     8hFDO.5-0crjGKfjW-uk-77_T-uk87j7T-M

Dana Vidlášová

zástupkyně ředitelky, ekonomka
Tel: 731 402 992     Z8AkOf~-78Fy.Z4WHiEkT65l4-rhT65j4mnhTj