Kontakty

Jitka Fučíková

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 342 911, 733 755 842     YaBCQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Mgr. Libor Jarmar

vedoucí Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
Tel: 573 335 528, 737 028 054     7boy8W%7~fnBQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Mgr. Barbora Koubková

vedoucí Sociální rehabilitace Zahrada
Tel: 573 334 017, 734 788 082     X8El5b546hHl1~l7VX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj

Bc. Hana Marková

vedoucí Charitního domu pokojného stáří
Tel: 731 604 573     38AkO_5j6hIkQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Bc. Simona Netopilová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 573 333 405, 731 462 662     %bzy4Z2f0mBzZ-enW7c-1bee0kvJO1.7~bGkO1p

Mgr. Sylvie Osičková

vedoucí Kontaktního centra Plus
Tel: 573 336 569, 734 237 840     %ryFZ32g%bpu5f56LTxB5_9j4skmYZhaa8kmb

Bc. Jana Pospíšilová

vedoucí Sociální poradny
Tel: 573 330 013, 733 755 847     58AkO%ek_bFs2~l7VX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj

Bc. Martin Provazník

Tříkrálový asistent
Tel: 737 630 670, 573 343 648     88EDZ.2h~hIkb.~cVX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj

Mgr. Pavla Šišková

vedoucí Osobní asistence
Tel: 733 755 841     _8IvRWia%dBFRYUS6kBwVb~rT-uk87j7T-M

Ing. Jiří Smělík

Ekonom
Tel: 573 343 648, 731 103 944     5bEsOcc_7bxjGKaj-frBZj2938Es-Z29g

Jiří Smělík

Administrativní pracovník
Tel: 573 343 648, 730 543 118     5bEsOcc_7bx.QOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Mgr. Anna Valachová, DiS.

Ředitelka
Tel: 573 343 648, 731 104 267     WgAkOf5dW-uy.Z4WHdEy33hag5prRb~lW5pJ

Mgr. Miroslava Zikosová

Mzdová účetní
Tel: 573 343 648, 731 604 574     8bEy9-5nW5Ms1~igc8m%C9hg8.EsbW7%WkvDRW7r