Kontakty

Jana Boudná, DiS.

vedoucí zařízení - toho času zastupovaná Mgr. Zuzanou Učňovou
Tel: 739 389 198     58AkO0emZgnjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Bc. Pavla Caudrová

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 215     adFjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Mgr. Marcela Kazdová

vedoucí domácího hospice, vrchní sestra
Tel: 734 149 632     88EmV-5468Mn5f56LTGs9.enT-uk87j7T-M

Ing. Petra Kratochvílová

Organizačně-technický pracovník
Tel: 730 571 331, 731 598 906     _.GBRWajWmBmYf~d-onjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Mgr. Jana Křížová

koordinátor domácí hospicové péče
Tel: 731 625 501     58AkO9haghIkQOQl4lAy.W7%WkvDRW7r

Hana Mácová

koordinátor pečovatelské a odlehčovací služby
Tel: 731 626 074     38AkO_59-onjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Alena Melousková

ekonom
Tel: 545 220 773, 731 626 075     WerxRWc_7hHC1~l7VX~DZcdgc5prRb~lW5pJ

Marta Rémanová, DiS.

pracovník pro vztahy s veřejností, koordinátorka dobrovolníků, charitní záchranná síť
Tel: 739 482 037     88EDRWh_88Ay.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys

Mgr. Lenka Sodomková, DiS.

vedoucí zařízení Pečovatelská a Odlehčovací služba
Tel: 739 389 132     7.AuRWigZhzu5f56LTGs9.enT-uk87j7T-M

Zuzana Švábová

vedoucí služby Domácí zdravotní péče
Tel: 736 523 684     gnMk4Z2kc8oy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys

Hana Svobodová, DiS.

vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje, vedoucí služby Sociální rehabilitace Skryje
Tel: 734 860 771, 534 008 340     38AkOclgXhqy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys

Mgr. Vojtěch Trmač

fundraiser, projektový manažer
Tel: 735 749 746     chwDV1.4akzkTYUSabFx5f2938Es-Z29g

Mgr. Zuzana Učňová

pověřena vedením NZDM Klub Čas
Tel: 739 247 942     gnMk4Z2mYgBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g

Mgr. Eva Urbánková

vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov
Tel: 731 453 275     0onh_b679dBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g

Lenka Weissová

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek
Tel: 737 220 081     7.AuRWm_4lFy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys