Kontakty

Marie Čermáková

ekonomka, zástupce ředitele
Tel: 554 611 366, 725 104 443     88EsVW7_~fnu5f56LTxB4~l4YanBZd54Ys

Marcela Harasimová

vedoucí pracovnice v Denním stacionáři
Tel: 606 771 038     88EmV-5438Ek97cgc8m%C9hf-okmYZhaa8kmb

Bc. Miroslava Ivanovová

vedoucí a sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 725 104 445     8bEy9-5nW5vFR.en-onjGKaj9hIhT65j4mnhTj

Bc. Daniel Jurčík

sociální pracovník,vedoucí, Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 725 104 451     Z8AsV-2bbkps1YUS6kAy.W7%WkvDRW7r

Michaela Kvasnicová

ekonom, půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 595 170 379, 775 347 949     8bprR3b7TdIk9.~9-onjGKaj9hIhT65j4mnhTj

Tomáš Navrátil

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zvídálek
Tel: 554 611 366, 606 771 040     6eHlOjlaZ8yo1YUS%.MxR_29g

Jaroslava Nováková

vrchní sestra, Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 773 566 705     58Ey9-5nW5Ay.Zagc8m%C9hf-okmYZhaa8kmb

Martina Petrová

vrchní sestra, terénní ošetřovatelská služba
Tel: 725 104 442     88EDZ.54_.GB5f56LTxB4~l4YanBZd54Ys