Kontakty

Mgr. Dagmar Štanclová

vedoucí Sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi
Tel: 731 598 805     Z8twRb2ka8Am2~l7VX~mY..43dkmRb~lWlkmb

Bc. Lenka Švecová

vedoucí služeb Denní stacionář a Sociálně terapeutické dílny
Tel: 461 310 569, 731 598 809     7.AuRWin0-BFRYUSYaArO6a4Y8Es-Zi4Ys