Kontakty

Kamila Černá

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 610     68zs2Z290kAkQOQc35uuO15j4mnCO1p

Zdeňka Chmelařová

pracovník v sociálních službách
Tel: 730 596 451     g_rx1Z293frvRbenW7c-162%65pk87j7%5pJ

Bc. Jaroslav Dolejší

pracovník v sociálních službách - noclehárna
Tel: 739 484 909     58Ey9-5nT_BvV8iaVX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Radmila Fedora, DiS.

vedoucí Centra Domek, sociální pracovník
Tel: 731 598 983     ~8qwZ-541.qy8Z4WHduhY929WkvDRc29g

Dana Hamsová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 621 408     Z8AkO65e%hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p

Mgr. Jan Hornych

sociální pracovník
Tel: 735 764 470     58AhY~hff-ujGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Anna Hylská

účetní, administrativní pracovník
Tel: 327 315 718, 731 598 862     WgAkO6od%dnjGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Miloš Janoušek

pracovník v soc. službách - Klub Kotva
Tel: 731 619 889     8byy9W%79hHCV94WHduhY929WkvDRc29g

Andrea Jarešová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 646 720     WgqBVZ2bWkrC5f56LTxrO6a4Y8Es-Zi4Ys

Aneta Jírová

pracovník sociálních služeb
Tel: 739 328 334     WgrDRW%a~hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p

Helena Karpišová

pracovník sociálních služeb
Tel: 737 265 691     3.yo4Z2cWkCs9~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Jitka Klinská

pracovník v sociálních službách - Klub Dobrý den
Tel: 605 233 028     5bGuRWad4gFuRYUS6akr1W77~bGk9W7r

Eva Koudelková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 598 863     0onh1~k-0exy.Z4WHduhY929WkvDRc29g