Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Jiřina Matějíčková

vedoucí Charitní pečovatelské služby Ústí nad Orlicí
Tel: 731 402 341     YaCCOee6LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys

Mgr. Ludmila Matoušová

toho času na mateřské dovolené

Martina Mazáčová, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 703 855 725     WlvC-3d905BkQOQ938Es-Z8cT-M

Mgr. Lenka Mazancová

správce webu a IT vybavení
Tel: 734 234 071     7.AuRWc7g8Am5f56LTprRb~lW_xhTj

Bohuslava Medová

vedoucí Astry - denního centra pro seniory Humpolec
Tel: 565 532 853, 777 736 069, 735 745 670     WlGBRYUSYanBZd5%X5pJ

Mgr. Dominik Melichar

vedoucí Domova svatého Josefa a zástupce statutárního orgánu
Tel: 491 610 601     8.ysT65jT_m%C2ibRsvBV129g

Bc. Pavel Melichar

zástupce ředitele pro investice a údržbu, zástupce statutárního orgánu
Tel: 491 610 305     8.ysT65jVX~r5cfaY5pJ

Mgr. Anna Michlová

vedoucí Domácí hospicové péče, vrchní sestra
Tel: 775 442 405, 777 294 206     c.qy_1~k0lGBRYUSYanBZd5%65pJ

Bc. Jana Mikásková

vedoucí Občanských poraden
Tel: 731 036 324     _hEkU.56LTprRb~lW_xhTj

Jana Mikulecká

administrativní pracovnice
Tel: 466 335 026     5fvu_-9968m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Mgr. Michaela Mikulecká, DiS.

vedoucí Respitní péče Jindra
Tel: 731 598 890     8bprR3b7Tfvu_-9968m%C-~lTaxhTZhaa8FhTj

Mgr. Leona Mohrová

zástupce ředitele, statutární zástupce, vedoucí MC
Tel: 730 586 731     8huB5f547.BxRYUSY.AD8ec4Ys

Alena Moravcová

pomocná kuchařka - Charitní domov Mendryka

Lea Moravcová

staniční sestra Domácí zdravotní péče Pardubice
Tel: 734 435 289     7fBBRf7gc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Miloš Mrázek, Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora, terénní odlehčovací služba
Tel: 730 812 217     8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb