Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Michaela Stodůlková

vedoucí Půjčovny zdravotnických pomůcek
Tel: 734 262 501     _sCn50hm%dnjGKi_ggnwO1p

Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D.

ředitel organizace
Tel: 491 433 499, 604 996 135     88Eo1Wih0eqkQOQfW-uhY929WkvDRc29g

Iveta Sobotová, DiS.

vedoucí pečovateslké služby, sociální pracovník, pečovatelka
Tel: 461 631 672, 731 598 854     4orDRWigXhGy.Z4WH_HhY929WkvDRc29g

Ing. Bc. Petr Seidl

zástupce ředitele, statutární zástupce, vedoucí Centra Maják, sociální pracovník
Tel: 731 598 871     _.GBOc9aZem%C9.43dkmRb~lWlkmb

Bc. Regina Sýkorová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 777 736 079     ~.ts4Z2kfdBB5f56LTGEO6a4Y8Es-Zi4Ys

Bc. Renata Šimíčková

sociální pracovnice
Tel: 733 610 510     ~.Ak-Z2k4fvm1~l7VX~z83b43dkmRb~lWlkmb

Martina Štěpánková

pracovník sociálních služeb

Bc. Lenka Švecová

vedoucí služeb Denní stacionář a Sociálně terapeutické dílny
Tel: 461 310 569, 731 598 809     7.AuRWin0-BFRYUSYaArO6a4Y8Es-Zi4Ys

Mgr. et Bc. Miroslava Škávová

vedoucí a sociální pracovnice
Tel: 731 598 915     8bEy9-5nW5FuRfenW7c-6b9dTaxhTZhaa8FhTj

Mgr. Markéta Sieglová

vedoucí Střediska Na Sioně, sociální pracovník
Tel: 731 598 866     88EuVd54%brq2~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M

RNDr. Eva Skalníková

asistentka
Tel: 461 725 552, 603 360 552     0onh995d9bxy.Z4WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys