Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Jan Kočí

zástupce ředitele, koordinátor projektů pro cizince
Tel: 492 604 940     58Ah1~7aVX~r1W77~bGk9W7r

Rita Levinská

zástupkyně ředitelky
Tel: 731 598 914     ~bGkO-9n4gFuRYUS_krvO6a4Y8Es-Zi4Ys

Irena Hudcová

sociální pracovník
Tel: 461 631 672, 731 598 854     4krxRW.mZ-BFRYUSZnkr1W77~bGk9W7r

Mgr. Jana Čudejková

vedoucí Denního stacionáře Serafína
Tel: 731 401 416     %.EkW7d7VX~mYZhaa8quO1p

Mgr. Milan Romportl

kaplan pro charitu
Tel: 775 651 602    

Linda Nováková

zástupce ředitele, Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče, Poradna paliat. a hospicové péče
Tel: 734 355 348     7bAnRWdgc8xy.Z4WHgnmYW.cT-nBZd5kT-M

Barbora Zangeová, DiS.

provozní koordinátor
Tel: 737 914 630    

Bc. Pavel Melichar

zástupce ředitele pro investice a údržbu, zástupce statutárního orgánu
Tel: 491 610 305     8.ysT65jVX~r5cfaY5pJ

Monika Kadlecová

pracovník public relations
Tel: 777 736 043     68qvV1enW5zy47a7VX~mYZhaa8ulO1p

Jitka Pultrová

personalistka
Tel: 495 582 198, 774 516 098     _.EC5.5d4lGkQOQ938Es-Z.cT-M

Mgr. Václav Kubánek

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 737 139 089     c.qy_1~4_.py.Zj_7.xjGK7%WkvDR8~94gkmb

Ivana Rejkubová

dispečerka, půjčovna kompezačních pomůcek
Tel: 775 296 843, 466 335 026     4gsyQOQ938Es-Zf7~_HlZ194Ys

Zuzana Fliedrová, DiS.

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 461 722 218, 731 598 817     YaBCO2.hVX~z5-2%65pk87j7%5pJ

Ing. Vojtěch Kozák

ekonom
Tel: 499 817 366, 739 683 854     YanBZd56LTGEO6a4Y8Es-Zi4Ys