Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Petra Zahradníková

statutární zástupce, zástupce ředitele, ekonom
Tel: 461 725 552, 731 604 699     b-rD474WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys

Bc. Petra Hubálková

asistentka ředitelky, PR
Tel: 739 211 724, 739 383 598, 465 621 281     _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ

Ing. Jan Kočí

zástupce ředitele, koordinátor projektů pro cizince
Tel: 492 604 940     58Ah1~7aVX~r1W77~bGk9W7r

Rita Levinská

zástupkyně ředitelky
Tel: 731 598 914     ~bGkO-9n4gFuRYUS_krvO6a4Y8Es-Zi4Ys

Ing. Jana Drábková

vedoucí administrativy a ekonomiky
Tel: 739 155 326     58AkO2h7XdBFRYUSYkkr1W77~bGk9W7r

Iveta Sobotová, DiS.

vedoucí pečovateslké služby, sociální pracovník, pečovatelka
Tel: 461 631 672, 731 598 854     4orDRWigXhGy.Z4WH_HhY929WkvDRc29g

Mgr. Jana Čudejková

vedoucí Denního stacionáře Serafína
Tel: 731 401 416     %.EkW7d7VX~mYZhaa8quO1p

Linda Nováková

Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče, Poradna paliativní a hospicové péče
Tel: 734 355 348     7bAnRWdgc8xy.Z4WHgnmYW.cT-nBZd5kT-M

Zuzana Benešová, DiS.

sociální pracovník, jedná se zájemci o službu
Tel: 734 764 060     gnMk4Z280grC5f56LTEuO6a4Y8Es-Zi4Ys

Bc. Pavel Melichar

zástupce ředitele pro investice a údržbu, statutární zástupce
Tel: 731 598 825     8.ysT65jVX~r5cfaY5pJ

Bc. Gerta Zadinová

personalistka
Tel: 495 582 198, 774 516 098     2.EDRWp7ZbAy.Z4WH-uk87j73dkmb

Mgr. Václav Kubánek

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 737 139 089     c.qy_1~4_.py.Zj_7.xjGK7%WkvDR8~94gkmb

Ivana Rejkubová

dispečerka, půjčovna kompezačních pomůcek
Tel: 775 296 843, 466 335 026     4gsyQOQ938Es-Zf7~_HlZ194Ys

Šárka Pešinová

účetní
Tel: 461 725 552, 604 468 364     %8EuRWf_%bAy.Z4WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys