Kontakty

Ing. et. Bc. Radmila Táborská

vedoucí s sociální pracovník Sociální rehabilitace Atta
Tel: 605 471 825, 571 672 709     ~8quRWj7XhEC1Z4WHonv33p4YanBZd54Ys

Kristýna Tataruch

Osobní asistentka
Tel: 731 693 660     6hBBU7d7ahEk97il0gpoQOQl~bAoTW7%WkvDRW7r

Mgr. Šárka Tauchmanová

klíčová pracovnice
Tel: 491 616 381, 605 202 590     6eHl1~4WH-uk87j7Zdkmb

Lenka Tejkalová

pracovník sociálních služeb

Bc. Marie Teplá

vedoucí služby rané péče, poradce rané péče, sociální pracovník aktivizační služby
Tel: 731 598 867     88EsVWj__enjGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Ivo Tesař

pracovník v sociálních službách

Bc. Eliška Tesařová

pracovník v prorodinných službách – konzultant
Tel: 775 613 622     Y.AD8ecjbmujGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Jitka Těšíková

osobní asistentka

Bc. Barbora Tětková

sociální pracovnice, Občanská poradna České Velenice
Tel: 732 895 809     X8El5b54a.Gu5f56LTGBV0efT-uk87j7T-M

Bc. Petra Thiemlová, DiS.

managerka sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení, vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 607 985 622     aavo3-enW7c-T65j4mny6Zl7T-M

Alena Tibitanzlová

pracovník v sociálních službách služby Bary Ambrela
Tel: 734 799 081     X8EIR_6j0enjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p

Mgr. Michaela Tichá

vedoucí oddělení fundraisingu a komunikace, projektová manažerka
Tel: 777 300 609     8bprR3b7TmvmYZ4WHkntYb5-T-uk87j7T-M

Bc. Šárka Tichá, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 603 408 652     a.EobZ2%~8oI434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Ing. Soňa Tichá

zástupce vedoucí ek. odd., účetní, rozpočty
Tel: 377 221 540, 731 433 014     %hAkOd~938m%C27%_5prRb~lW5pJ