Kontakty

Mgr. Ilona Dvořáková

odborný poradce pro práci s dětmi
Tel: 777 737 611, 495 221 810     ZfqjGK7%WkvDR6a4Ys

Mgr. Lucie Dvořáková

sociální pracovnice Otevřených dveří
Tel: 730 169 191     7npsVW8n-knu5f56LTCy2W.cT-nBZd5kT-M

Bc. Marie Dvořáková, DiS.

sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky Azylového domu Gloria
Tel: 251 552 453     %hpsR-daT%yy8756LTprRb~lW5CBR654Ys

Marie Dvořáková

Pracovnice půjčovny pomůcek
Tel: 732 647 824     88EsVW8n-knu5f56LTFE3%9j65prRb~lW5pJ

Monika Dvořáková

Hospodářka Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 383 325 783, 773 979 001     8hAs1Z2-chEk1~l7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r

Mgr. Pavlína Dvořáková

metodik kvality sociálních služeb, auditor, zástupce ředitele
Tel: 737 627 906     _8IvZ.54ZoBBR9enW7c-T65j4mnp3W7r

Ing. Renata Dvořáková

projektová manažerka Charity Česká Lípa
Tel: 487 829 881     ZoBBR9enW7c-W1.975pJ

Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková

sociální pracovnce - Podpora pěstounské rodiny
Tel: 734 435 458     %mrzR.a7T_Iy8Zagc8m%C-~lTaxhTZhaa8FhTj

Bc. Tereza Dvořáková

sociální pracovnice
Tel: 549 122 962, 736 529 335     a.EobZ2-chEk1~l7VX~l8.e4YanBZd54Ys

Bc. Věra Dvořáková

ředitelka organizace
Tel: 731 604 315     YanBZd56LTys-W7r

Zdislava Dvořáková

asistentka ředitelky
Tel: 584 440 217, 731 744 048     g_vC2Zl7T_Iy8Zagc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p

Jana Dvorovčíková

osobní asistentka

Ing. Hana Dvorská

pečovatelka
Tel: 731 140 079    

Ing. Helena Dykastová

sociální pracovník
Tel: 775 385 272     Zrxk9denW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Bc. Ilona Dynterová

sociální pracovnice a poradkyně rané péče
Tel: 774 838 277     4eBxRW8q9mrB5f56LTprRb~lWaxhTj

Bc. Ester Džurbanová

sociální pracovník