Kontakty

Mgr. Ondřej Fruhbauer

sociální pracovník
Tel: 737 948 638, 272 941 972     %hpsR-da%eHJSi4WH-uk87j7_knrRO29g

Bc. Kamil Fryček

sociální pracovník Nízkoprahového denního centra DSF
Tel: 731 433 098, 377 320 367     68zs2W-jf-ruQOQeYaChT65j4mnhTj

Jitka Fučíková

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 342 911, 733 755 842     YaBCQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Edita Fujdjaková

pracovník sociálních služeb

Mgr. Martin Fujdl, Ph.D.

projektový manažer
Tel: 737 711 488     88EDZ.2.bcqvQOQ%~8AsT32938Es-Z29g

Ilona Fuksová

staniční sestra střediska Zábřeh
Tel: 583 412 587, 736 509 442     YaBCOj58~.ujGK7%WkvDRj58~.uhTj

Anna Fürstlová

pracovník sociálních služeb

Marcela Fürstová

Vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 381 437, 731 646 910     88EmV-541nEC-~l7VX~lacjj4-rzYW7%WkvDRW7r