Kontakty

Marie Flašková

hlavní účetní
Tel: 296 243 330, 731 146 212     88EsVW-dWlxy.Z4WH-uk87j7T-M

Mgr. Jana Flídrová

vedoucí Občanské poradny a Nízkoprahového denního centra
Tel: 461 723 758, 731 604 683     -ikxU14WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys

Zuzana Fliedrová, DiS.

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 461 722 218, 731 598 817     gnMk4Z2.7brn8~l7VX~z5-2%65pk87j7%5pJ

Hana Floriánová

pečovatelka
Tel: 416 838 313, 733 690 578     _.py.Zj_7lxkOcbmg9njGK7%WkvDRbemZgvmVW7r

Ing. Dagmar Flosová

personalistka Domov svatého Josefa
Tel: 491 610 605     1eBC5f56LTqC0Upa~.phTj

Kateřina Foglová

Pracovnice v sociálních službách
Tel: 734 265 623    

Mgr. Soňa Foitová

vedoucí Denního stacionáře sv. Damiána Znojmo
Tel: 604 294 184     Z8zsR.4WHsAy0_e4YanBZd54Ys

Ivana Fojtíková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 775 713 219     4~Bt-7agc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ

Marie Fojtíková

vedoucí střediska služeb pro seniory
Tel: 571 112 202, 733 676 710     88EsVW-g5mvu5f56LTFvRf~94gkmYZhaa8kmb

Bc. Terezie Fojtíková, DiS.

zástupce ředitele, vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 724 651 265     a.Eob7941hwDZ9enW7c-_66j-_kmYZhaa8kmb

Jana Fojtová

pracovnice v sociální službě CHPS
Tel: 733 742 157     58AkO4ebahIkQOQeakrl5f54YanBZd54Ys

Zuzana Földesiová

Sociální pracovnice
Tel: 731 402 995     %hFB52~fW7c--id4YanBZd54Ys

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby

Jitka Foltýnová

vedoucí CHPS Hodonínsko
Tel: 731 134 258     5bGuRW-g7mLx5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ

Mgr. Vít Forbelský

pastorační asistent
Tel: 737 342 043, 582 344 524     cbGhW~h80eFuaYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Marie Forejtníková

vedoucí, sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 731 604 592     88EsVW-g~.wD47agc8m%C27%Y9kmYZhaa8kmb