Kontakty

Mgr. Eva Urbánková

vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov
Tel: 731 453 275     0onh_b679dBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g

Gabriela Urbánková

všeobecná sestra
Tel: 605 928 910    

Miroslava Urbánková

vrchní sestra
Tel: 581 216 006, 777 729 500     %.FD8Z4WHiEo8~l4YanBZd54Ys

Eliška Urbanová

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105     0evC1Z2m~9nx5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj

Helena Urbanová

pracovnice v soicálních službách

Mgr. Lenka Urbanová

ředitelka
Tel: 315 685 190, 736 633 670     ~.qs-3bcW7c-T65j4mnf43h7ahIsT329g

Bc. Marie Urbanová

vedoucí Charitní pečovatelské služby Letohrad
Tel: 734 769 712     YaCCO-9lVX~E5W.cT-nBZd5kT-M

Petra Urbanová

vedoucí AD, hospodářka
Tel: 416 838 313     3hFz525j68m%C1.7~bGk8~k-9bpoO1p

Radka Urbanová

pracovník sociálních služeb

Bc. Daniela Urbášková

vedoucí Podpory pěstounské rodiny
Tel: 739 344 699     _iEjGKbaa5pJ

Ilona Urbášková

pracovník v sociálních službách
Tel: 777 731 322     4eBxRWkjX8Fu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj

Markéta Urešová

Pracovnice v sociálních službách NZDM Molo Velešín
Tel: 731 604 452     88EuVd54bkrC5f56LTxk6-~905prRb~lW5pJ

Bc. Pavlína Urubková

administrativní pracovnice
Tel: 605 978 521, 582 344 524     _8IvZ.54bkHl1~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p

Kristýna Uveričová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 603 575 441     b9LD5f5f4nxBR8~fW7c-T65j4mnn1W7r