Kontakty

Jana Karasová

propagace a tisk
Tel: 495 063 135, 495 063 144     58AkO95jWlBFRYUS3dkmRb~lWlkmb

Romana Karasová

asistentka ředitele
Tel: 547 232 223, 737 230 770     ~hzk4Z2cWknC5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ

Mgr. Anna Karczmarzyková

vedoucí Charitní pečovatelské služby

Bc. Jiří Karger

jednatel REPARTO Zábřeh, s. r. o.
Tel: 736 509 430     5.qxRd9dVX~BV%5jahkmb

Žaneta Kargerová

pečovatelka
Tel: 734 682 834    

Veronika Karnová, DiS.

sociální pracovnice CHPS
Tel: 583 412 587, 736 509 451     %hpz8Z74YaCCQOQ938Es-Zp7XkrrO1p

Helena Karpišová

pracovník sociálních služeb
Tel: 737 265 691     3.yo4Z2cWkCs9~l7VX~uYW.cT-nBZd5kT-M

Bc. Ondřej Karták

vedoucí sociální práce
Tel: 720 995 180     -9pk4ca7TiBBR2d7VX~mYZhaa8Go6-~905pJ

Mgr. Romana Karták

sociální pracovnice pro rodiny s dětmi a krizové pomoci, projektu Pěstoun a vedoucí těchto služeb
Tel: 732 122 071     ~hzk4Z2cWkGk1YUS_mIhT65j4mnhTj

Mgr. Romana Karták

vedoucí azylových domů a sociální pracovnice
Tel: 732 122 071     ~hzk4Z2cWkGk1YUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb

Bc. Iveta Karwaczyková

sociální pracovnice pro Hanušovicko, Staroměstsko, Velké Losiny a okolí
Tel: 703 176 291     4orDRWa7~pnmbiagc8m%Ccke_.EuO1.7~bGkO1p

Anna Kasincová

sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě
Tel: 608 919 271     68Fs41enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r

Bc. Ilona Kaszperová

vedoucí Charitního domu pokojného stáří
Tel: 731 133 260     4eBxRWa7%sCo8~l7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r

Martin Kašpárek

Pracovník v sociálních službách NZDM Molo Velešín
Tel: 731 604 452     88EDZ.2cWlCk83a6LTxk6-~905prRb~lW5pJ