Kontakty

Bc. Renáta Janková

Sociální pracovnice, odborná poradkyně
Tel: 778 880 475, 777 737 612     ~.Ak-Z2bWgxy.Z4WH-uk87j73dkmb

Mgr. Michaela Janků

sociální pracovník
Tel: 605 314 434     8bprR3b7Tcnx1e4WHlGo8.6_~dkmYZhaa8kmb

Mgr. Štěpánka Janků

sociální pracovníce
Tel: 733 166 634     9_Bh9~7h~8m%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys

Bc. Zuzana Janků, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 553 793 401, 731 625 780     cenC-~laYdLjGK7%WkvDR~f7c8kmb

Miloš Janoušek

pracovník v soc. službách - Klub Kotva
Tel: 731 619 889     8byy9W%79hHCV94WHduhY929WkvDRc29g

Mgr. Pavla Janouškovcová

sociální pracovnice Domova pro seniory sv. Jiří
Tel: 731 433 105     _8IvRW%79hHC1~l9-onjGKc93ikmYZhaa8kmb

Mgr. Pavel Janouškovec

ředitel,statutární zástupce
Tel: 377 440 862     _8Io2W%79hHC1~l_Y7c-31.hT-uk87j7T-M

Ing. Jana Janoutová

pracovník vztahů k veřejnosti
Tel: 730 599 752     58AkO85f-nGy.Z4WHkntYb5-T-uk87j7T-M

Brigita Janovská

pracovník sociálních služeb

Bc. Eliška Janovská

klíčová pracovnice služby Centrum pro pěstounské rodiny
Tel: 777 782 864     58Ay.ca7VX~pT67dT-M

Denisa Janurová, DiS.

sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 734 435 370, 461 100 445     Zcnx_benW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p

Andrea Jarešová

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 646 720     WgqBVZ2bWkrC5f56LTxrO6a4Y8Es-Zi4Ys

Mgr. Libor Jarmar

vedoucí Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
Tel: 573 335 528, 737 028 054     7boy8W%7~fnBQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Mgr. Aleš Jaroš

vedoucí
Tel: 577 925 083, 605 564 039     %8zk87j797c-5dhg6hIsT32938Es-Z29g

Bc. Kamil Jaroš

sociální pracovník
Tel: 733 755 862, 581 110 098     68zs2W%7~hFjGKil0kAlVba4YanBZd54Ys

Bc. Pavla Jarošová

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 731 391 922     _8IvRW%7~hFy.Z4WHlGo8.6_~dkmYZhaa8kmb

Bc. Radka Jarošová

pracovnice v sociálních službách

Mgr. Soňa JAROŠOVÁ

vedoucí služby
Tel: 737 203 357     %hAkO85j-lBFRYUSgevxO1.7~bGkO1p