Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Hedvika Jiranová

ředitelka, vrchní sestra
Tel: 481 596 267, 731 598 847    

Erika Jančigová

vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence
Tel: 703 855 499     0kvuRW%79-vq5f56LTpBO6a4Y8Es-Zi4Ys

Bc. Jana Jílková

vedoucí služeb Pečovatelská služba a Osobní asistence
Tel: 469 310 569, 733 161 623     _.py.Zj_7dLjGK7%WkvDRW~f1h

Bc. David Jung

vedoucí sociálního podniku Veronika, PR
Tel: 730 174 475     _km%C1.7~bGk077a95pJ

Zdenka Jónášová

pracovnice v soc. službách
Tel: 739 685 114     78oI87dlTlCjGK7%WkvDR2a4Ys

Markéta Jiroutová

vedoucí sestra Domácí zdravotní péče Choceň
Tel: 731 402 332     YaBCO1.gY.AjGKkgTaxhTZhaa8FhTj

Jana Janoušková

stáže a exkurze na Hospici Anežky České
Tel: 730 588 010     58Ay_cagc8m%C6ek_bphTj

Mgr. Zuzana Jonáková

toho času na mateřské dovolené

Renata Jandová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 730 806 186     %8Fk4956LTprRb~lWcvmZ.29g

Jana Jílková

koordinátorka projektu Adopce na dálku
Tel: 495 063 177     58AkO8~d6hIkQOQ%65pk87j7%5pJ

Jana Janáčková

Vrchní sestra Domácí hospicové péče
Tel: 731 883 010     58AkT9enW5wk4Z4WH-uk87j739kmb

Jaroslava Ježková

ředitelka Mateřské Školy Studánka
Tel: 737 148 772     %dBv1Z4WH-uk87j7Ydkmb

Bc. Renáta Janková

Sociální pracovnice, odborná poradkyně
Tel: 778 880 475, 777 737 612     ~.Ak-Z2bWgxy.Z4WH-uk87j73dkmb

Jindřiška Jonášová

dispečerka Charitní ošetřovatelské služby
Tel: 777 736 014     YaBCQOQ938Es-Z.cT-M

Mgr. Martina Jílková

sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 777 721 645, 777 736 013     88EDZ.545byu5f56LTprRb~lWaxhTj

Mgr. Eva Ježková, DiS.

vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tel: 734 281 416     %8FjGKkgTaxhTZhaa8FhTj