Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Květoslava Jacková

pečovatelka - Charitní domov Mendryka

Jana Janáčková

Vrchní sestra Domácí hospicové péče
Tel: 731 883 010     58AkT9enW5wk4Z4WH-uk87j739kmb

Erika Jančigová

vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence
Tel: 703 855 499     0kvuRW%79-vq5f56LTpBO6a4Y8Es-Zi4Ys

Ing. Bc. Michaela Jandejsková

pracovnice v sociálních službách v aktivizační službě
Tel: 739 484 910     8bprR3b7TcnxU3%k6hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p

Renata Jandová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 730 806 186     %8Fk4956LTprRb~lWcvmZ.29g

Bc. Renáta Janková

Sociální pracovnice, odborná poradkyně
Tel: 778 880 475, 777 737 612     ~.Ak-Z2bWgxy.Z4WH-uk87j73dkmb

Miloš Janoušek

pracovník v soc. službách - Klub Kotva
Tel: 731 619 889     8byy9W%79hHCV94WHduhY929WkvDRc29g

Jana Janoušková

stáže a exkurze na Hospici Anežky České
Tel: 730 588 010     58Ay_cagc8m%C6ek_bphTj

Denisa Janurová, DiS.

sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 734 435 370, 461 100 445     Zcnx_benW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p

Mgr. Eva Ježková, DiS.

vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tel: 734 281 416     %8FjGKkgTaxhTZhaa8FhTj

Jaroslava Ježková

ředitelka Mateřské Školy Studánka
Tel: 737 148 772     %dBv1Z4WH-uk87j7Ydkmb

Bc. Jana Jílková

vedoucí služeb Pečovatelská služba a Osobní asistence
Tel: 469 310 569, 733 161 623     _.py.Zj_7dLjGK7%WkvDRW~f1h

Jana Jílková

koordinátorka projektu Adopce na dálku
Tel: 495 063 177     58AkO8~d6hIkQOQ%65pk87j7%5pJ

Mgr. Martina Jílková

sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 777 721 645, 777 736 013     88EDZ.545byu5f56LTprRb~lWaxhTj

Hedvika Jiranová

ředitelka, vrchní sestra
Tel: 481 596 267, 731 598 847