Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Linda Nováková

Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče, Poradna paliativní a hospicové péče
Tel: 734 355 348     7bAnRWdgc8xy.Z4WHgnmYW.cT-nBZd5kT-M

Jana Neumanová

vrchní sestra, všeobecná sestra, pečovatelka
Tel: 461 631 672, 734 684 089     58AkO.9m88Ay.Z4WH_HhY929WkvDRc29g

Ing. Marcela Náhlíková

vedoucí Občanské poradny
Tel: 465 520 520, 734 281 415     _hEkU.56LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys

Mgr. Martina Nyklová

odborný poradce
Tel: 499 620 431, 731 598 850     _hEkU.54ZoHBQOQ938Es-Z8cT-M

Mgr. et Bc. Lucie Nováková

sociální pracovnice služeb pro pěstouny
Tel: 733 161 620, 461 100 445     7enl_b8gc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Milena Nedělová, DiS.

vedoucí Denního stacionáře
Tel: 734 683 073     Zlm%C%edTaxhTZhaa8FhTj

Petra Nováková

vrchní sestra Hospice Anežky České
Tel: 491 467 033     9hIk1~l7VX~r5cfaY5pJ

Božena Nezbedová

zdravotní sestra, zástupce vrchní sestry, vedoucí paliativního týmu

Petra Novotná, DiS.

sociální pracovnice Poradny pro lidi v tísni
Tel: 495 591 382, 777 737 612     _eGjGK7%WkvDR6a4Ys

Mgr. Soňa Nečasová

sociální pracovnice služeb pro pěstouny
Tel: 730 845 059     %grmRcenW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p

Jana Nechvílová

staniční sestra Domácího hospice Andělů strážných Holice
Tel: 731 604 772     5grmYf~d-onjGK7%WkvDR%5jZnvmVW7r