Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Petra Sahajová

sociální pracovnice
Tel: 736 511 556     ~.yk%YUSYanBZd5b4-vxO1p

Mgr. Miroslav Sklenář

vedoucí stacionáře Petrklíč
Tel: 777 736 067     c.qy_1~4_.GB1-~9VX~mYZhaa8ulO1p

Kristýna Svobodová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 739 394 317     _huyUZ4WH-uk87j75bps4W7r

Bc. Daniela Sršňová

poradkyně rané péče, sociální pracovnice aktivizační služby
Tel: 731 604 718     Z8AsV-54%kFx5f56LTxrO6a4Y8Es-Zi4Ys

Mgr. Radka Siváčková, DiS.

sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 733 741 947, 461 100 445     ~lvFR1agc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Denisa Stodolová

pracovník sociálních služeb - RPJ

Ing. Jan Staněk

vedoucí péče o dárce, komunikace a projektů Domov svatého Josefa
Tel: 491 610 606, 606 288 018     %mnxV94WH_FtMj~j0-kmb

Mgr. Zuzana Sýkorová

poradkyně rané péče
Tel: 778 470 702, 495 260 732     gnMk4Z2kfdBB5f56LTprRb~lWaxhTj

Lukáš Syrovátka

Provozní koordinátor Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova
Tel: 495 218 934, 773 244 537     ZfGjGK7%WkvDR6a4Ys

Eva Sapická

pracovnice v sociálních službách - CHPS (toho času na mateřské dovolené)

Eva Saláková

vedoucí aktivizační služby
Tel: 739 050 473     0onh9Zb76hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p

Josef Simon

údržbář - Charitní domov Mendryka

s. Monika Siváčková

pečovatelka/ zdravotní sestra - Charitní domov Mendryka

s. Martina Slaná

hlavní kuchařka - Charitní domov Mendryka

Mgr. Kateřina Sochorová

sociální pracovník
Tel: 495 221 810, 770 155 571     68Go87d7TlBmY~hgc8m%C1.7~bGkY929g